Announcement for CIT Students – Survey form APAAL

Announcement for CIT Students – Survey form APAAL

Te gjithe studentet e CIT jane ftuar të merrni pjesë në plotësimin e Pyetësorit të Studentëve, të organizuar nga Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL) në kuadër të procesit të Akreditimit Institucional i cili do të kryhet në bashkëpunim me Quality Assurance Agency (QAA).

Pyetesori i eshte derguar secilit student nepermjet emailit te tij zyrtar ne CIT.

Ju nuk do të identifikoheni individualisht nga përgjigjet tuaja!
Përgjigjet rreth institucionit do të përdoren për të gjeneruar statistika numerike.

Ju faleminderit!